Browse Source

ampliada l'explicació de què l'ordre a Chió és molt important (peu de pàgina)

tags/v2.1.5^0
Xavier 3 years ago
parent
commit
aded2e2872
4 changed files with 27 additions and 2 deletions
 1. +1
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. +19
  -1
    04-algebra-lineal.tex
 3. BIN
    apunts.pdf
 4. +7
  -0
    ç

+ 1
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -32,7 +32,7 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent

\section*{Informació del document}

La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.1.4}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.1.5}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1)
}a}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:

+ 19
- 1
04-algebra-lineal.tex View File

@@ -813,7 +813,25 @@ La regla \ref{regla-combinacio-lienal} permet simplificar el càlcul dels determ
\begin{enumerate}
\item Es tria aquella línia que contengui un $1$ o un $-1$. D'haver-n'hi més d'una, es tria aquella que contengui més zeros. En cas de no haver-n'hi cap es divideix una línia qualsevol pel nombre convenient per aconseguir-lo (aplicant la regla \ref{multiplicacio-determinant-escalar-propietat})

\item Es multiplica aquesta línia pel nombre que faci falta per obtenir zeros a totes les línies perpendiculars i es suma aquesta multiplicació a la línia en la qual es volen obtenir zeros. Es diu que la línia \term{pivota}\index{pivotar}. Esquemàticament, si volem aconseguir zeros a la línia $F_i$ amb la línia pivot $F_p$, aleshores $F_i + n F_p \rightarrow F_i$\footnote{És molt important notar que no podem modificar la línia en la qual volem aconseguir zeros. En cap cas podríem fer $n F_p - F_i \rightarrow F_i$, perquè ens canviaria el signe del determinant.}.
\item Es multiplica aquesta línia pel nombre que faci falta per obtenir zeros a totes les línies perpendiculars i es suma aquesta multiplicació a la línia en la qual es volen obtenir zeros. Es diu que la línia \term{pivota}\index{pivotar}. Esquemàticament, si volem aconseguir zeros a la línia $F_i$ amb la línia pivot $F_p$, aleshores $F_i + n F_p \rightarrow F_i$\footnote{És molt important notar que no podem modificar la línia en la qual volem aconseguir zeros. En cap cas podríem fer $n F_p - F_i \rightarrow F_i$, perquè ens canviaria el signe del determinant: per exemple, $\left\vert
\begin{array}{cc}
a+1 & a\\%
a & a+1%
\end{array}%
\right\vert = \left\vert
\begin{array}{cc}
a+1 & a\\%
-1 & 1%
\end{array}\right\vert$ fent $F_2 -F_1 \rightarrow F_2$ però $\left\vert
\begin{array}{cc}
a+1 & a\\%
a & a+1%
\end{array}%
\right\vert \neq \left\vert
\begin{array}{cc}
a+1 & a\\%
1 & -1%
\end{array}\right\vert$ fent $F1 - F_2 \rightarrow F_2$. }

\item D'aquesta manera, s'aconsegueix un determinant amb una línia formada per un $1$ i la resta d'elements iguals a $0$.


BIN
apunts.pdf View File


+ 7
- 0
ç View File

@@ -0,0 +1,7 @@
Versió 2.1.4:
* Chió en comptes de Chio
* Llev els determinants d'ordre 5
#
# Escriviu el missatge de l'etiqueta:
# v2.1.4
# Les línies que comencin amb '#' s'ignoraran.

Loading…
Cancel
Save