Browse Source

torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra

tags/v2.1
Xavier 3 years ago
parent
commit
acf04bb48d
3 changed files with 2734 additions and 1 deletions
 1. 7
  1
    02-drets-d-autor.tex
 2. BIN
    apunts.pdf
 3. 2727
  0
    graphics/ccbygran.eps

+ 7
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -8,6 +8,12 @@
8 8
 
9 9
 Això vol dir, {\em essencialment}, que podeu copiar, modificar i distribuir qualsevol part de l'obra com vulgueu, sempre que en citeu la font de manera explícita i indiqueu si hi heu fet canvis, d'acord amb els termes de la llicència.
10 10
 
11
+\begin{figure}[h!]
12
+\centering
13
+\includegraphics[scale=0.75]{./graphics/ccbygran.eps}
14
+\end{figure}
15
+
16
+
11 17
 \section*{{\sl Copyrights} externs}
12 18
 
13 19
 Els següents continguts no són propis i, per tant, es distribueixen amb les seves corresponents llicències i autories:
@@ -47,5 +53,5 @@ El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades 
47 53
 \end{itemize}
48 54
 
49 55
 \thispagestyle{empty}
50
-D'altra banda, si adapteu o modifiqueu aquesta obra i considereu que el canvi ha estat per a millorar-la, us agraïríem que ens ho communiquéssiu. Si el canvi fos del nostre gust, l'incorporarem a l'obra original en els mateixos termes de la llicència.
56
+D'altra banda, si adapteu o modifiqueu aquesta obra i considereu que el canvi ha estat per a millorar-la, us agraïríem que ens ho communiquéssiu. Si el canvi fos del nostre gust, l'incorporaríem a l'obra original en els mateixos termes de la llicència.
51 57
 }

BIN
apunts.pdf View File


+ 2727
- 0
graphics/ccbygran.eps
File diff suppressed because it is too large
View File


Loading…
Cancel
Save