Browse Source

Chió en comptes de Chio

tags/v2.1.4
Xavier 2 years ago
parent
commit
a2e45a0901
3 changed files with 6 additions and 6 deletions
 1. 5
  5
    04-algebra-lineal.tex
 2. 1
  1
    10-solucions.tex
 3. BIN
    apunts.pdf

+ 5
- 5
04-algebra-lineal.tex View File

@@ -804,11 +804,11 @@ tenen el mateix valor, ja que el segon determinant resulta de sumar, en el prime
804 804
 \end{enumerate}
805 805
 
806 806
 
807
-\section{Regla de Chio}
807
+\section{Regla de Chió}
808 808
 
809 809
 La regla \ref{regla-combinacio-lienal} permet simplificar el càlcul dels determinants, sobretot els d'ordre superior a 3:
810 810
 
811
-\begin{algorithm}[regla de Chio]\index{regla!de Chio} Aquest algorisme permet transformar un determinant qualsevol en un altre del mateix valor de tal manera que nom\'{e}s s'hagi de calcular un dels seus adjunts. Aix\`{o} es fa seguint les passes seg\"{u}ents:
811
+\begin{algorithm}[regla de Chió]\index{regla!de Chió} Aquest algorisme permet transformar un determinant qualsevol en un altre del mateix valor de tal manera que nom\'{e}s s'hagi de calcular un dels seus adjunts. Aix\`{o} es fa seguint les passes seg\"{u}ents:
812 812
 
813 813
 \begin{enumerate}
814 814
 \item Es tria aquella línia que contengui un $1$ o un $-1$. D'haver-n'hi més d'una, es tria aquella que contengui més zeros. En cas de no haver-n'hi cap es divideix una línia qualsevol pel nombre convenient per aconseguir-lo (aplicant la regla \ref{multiplicacio-determinant-escalar-propietat})
@@ -822,7 +822,7 @@ La regla \ref{regla-combinacio-lienal} permet simplificar el càlcul dels determ
822 822
 \end{enumerate}
823 823
 \end{algorithm}
824 824
 
825
-\begin{example} Calculem el determinant següent aplicant la regla de Chio. Triarem la primera filera (que conté un $-1$ i un $0$) i la multiplicarem per nombres conveninents sumant el resultat a les fileres restants: 
825
+\begin{example} Calculem el determinant següent aplicant la regla de Chió. Triarem la primera filera (que conté un $-1$ i un $0$) i la multiplicarem per nombres conveninents sumant el resultat a les fileres restants: 
826 826
 \begin{align*}
827 827
 \left\vert 
828 828
 \begin{array}{rrrr}
@@ -865,7 +865,7 @@ Com s'observa, despr\'{e}s d'aquest proc\'{e}s nom\'{e}s es calcula un \'{u}%
865 865
 nic menor.
866 866
 \end{example}
867 867
 
868
-\begin{exercise} Apliqueu la regla de Chio per calcular els determinants següents:
868
+\begin{exercise} Apliqueu la regla de Chió per calcular els determinants següents:
869 869
 
870 870
 \begin{multicols}{2}
871 871
 \begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
@@ -1010,7 +1010,7 @@ Noteu que els determinants diagonals són casos particulars de determinants tria
1010 1010
 \begin{example} Els valors dels determinants de l'\autoref{exemple:det:diagonal} i l'\autoref{exemple:det:triangulars} són, respectivament, iguals a $0$, $-28$ i $40$.
1011 1011
 \end{example}
1012 1012
 
1013
-Aquest resultat, juntament amb la regla de Chio, facilita moltíssim el càlcul dels determinants.
1013
+Aquest resultat, juntament amb la regla de Chió, facilita moltíssim el càlcul dels determinants.
1014 1014
 
1015 1015
 \section{Exercicis proposats}
1016 1016
 

+ 1
- 1
10-solucions.tex View File

@@ -265,7 +265,7 @@ x & 0 & 2 \\
265 265
 
266 266
 Per tant, el determinant val zero si, i només si, $x=0$ o bé $x= \pm 2$.
267 267
 
268
-\item[\ref{exercici:det-8}] Aplicarem la regla de Chio:
268
+\item[\ref{exercici:det-8}] Aplicarem la regla de Chió:
269 269
 \begin{align*}
270 270
 \left\vert 
271 271
 \begin{array}{cccc}

BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save