Browse Source

apèndix: completat el mcm

tags/v2.3.1
Xavier 2 years ago
parent
commit
9fa4931b1a
2 changed files with 7 additions and 1 deletions
  1. +7
    -1
      08-apendix.tex
  2. BIN
      apunts.pdf

+ 7
- 1
08-apendix.tex View File

@@ -86,7 +86,13 @@ Aquest és el procediment {\em estàndard} per al càlcul del mínim comú múlt
\end{enumerate}
\end{example}

\begin{algorithm}[càlcul del mcm de forma ràpida per nombres petits] TODO: agafar el nombre més gran i anar provant múltiples seus si es poden dividir o no amb els altres nombres.
\begin{algorithm}[càlcul del mcm de forma ràpida per nombres petits] Aquest algorisme és ràpid sobretot per nombres petits. Si $a$, $b$, $c$ i $d$ són els nombres dels quals volem trobar el mínim comú múltiple, aleshores:
\begin{enumerate}
\item Es selecciona el nombre més gran. Suposem que és $a$
\item Es generen els seus múltiples
\item Per a cada múltiple es comprova si aquest és múltiple dels altres nombres, és a dir, si la seva divisió dóna exacte
\item Si és així, llavors aquest és el mínim comú múltiple. En cas contrari, es genera el múltiple següent de $a$.
\end{enumerate}
\end{algorithm}

El més usual és que necessitem el mínim comú múltiple per resoldre equacions de primer grau que tenguin fraccions. En aquest cas però no és necessari calcular el mínim comú múltiple. Bastaria calcular un múltiple (vegi's \autoref{repas-equacions-de-primer-grau}).

BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save