Browse Source

pas el wiki de git.somenxavier.xyz al repositori

main
Xavier B. 3 weeks ago
parent
commit
80ed237f0f
Signed by: somenxavier GPG Key ID: 013AFF65583FF916
4 changed files with 14 additions and 1 deletions
 1. +1
  -1
    01-portada.tex
 2. +2
  -0
    wiki/collaboradors.md
 3. +10
  -0
    wiki/esquema-de-versions.md
 4. +1
  -0
    wiki/utilitats.md

+ 1
- 1
01-portada.tex View File

@ -36,7 +36,7 @@
{\sf \small escanejant aquest codi QR}
}
\end{tabular}\fbox{\qrcode[height=1.4cm]{https://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/raw/branch/master/apunts.pdf}}
\end{tabular}\fbox{\qrcode[height=1.4cm]{https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git/blob_plain/HEAD:/apunts.pdf}}
\end{flushright}
\end{center}


+ 2
- 0
wiki/collaboradors.md View File

@ -0,0 +1,2 @@
Xisco Sebastià (autor original de l'obra)
Xavier Bordoy

+ 10
- 0
wiki/esquema-de-versions.md View File

@ -0,0 +1,10 @@
A partir d'aquest [commit](https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git/commit/f73b23ac93d9f21985c3f2b1019294751d894f8b), usarem aquest esquema de versions:
`Versió.Any començament curs.revisió`
Per exemple `2.2021.0` vol dir que:
- estic a la versió `2` dels apunts,
- l'any de començament del curs d'aquest subversió és el 2021
- i el 0 és la subversió
Abans usava versions semàntiques però no tenia idea mai de quin any era cada versió.

+ 1
- 0
wiki/utilitats.md View File

@ -0,0 +1 @@
- Per a trobar símbols en LaTeX: [detexify](http://detexify.kirelabs.org/classify.html)

Loading…
Cancel
Save