Browse Source

corregint errors

tags/v2.3.0
Xavier 3 years ago
parent
commit
7d2272b99c
2 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      05-geometria.tex
  2. BIN
      apunts.pdf

+ 1
- 1
05-geometria.tex View File

@@ -2564,7 +2564,7 @@ Si volem fer le procés invers, és a dir, passar de l'equació general a l'equa
\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
\item Trobar tres punts del pla $P$, $Q$ i $R$
\item Amb aquests punts trobar dos vectors del pla: per exemple $\overrightarrow{PQ}$ i $\overrightarrow{PR}$.
\item Calcular l'equació general amb els vectors anteriors i un punt del pla (per exemple $P$).
\item Calcular l'equació paramètric amb els vectors anteriors i un punt del pla (per exemple $P$).
\end{enumerate}

\begin{example}Suposem que tenim el pla $\pi \colon 2x-5y -z +3 = 0$ i volem trobar la seva equació paramètrica.


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save