Browse Source

Posades solucions que faltaven de geometria a l'espai #9. Llevat gràfics que no necessitava (arxius de GeoGebra) després de passar a TikZ

main v2.5.0
Xavier B. 7 months ago
parent
commit
5a6a644f2b
14 changed files with 45 additions and 23 deletions
 1. +1
  -1
    01-portada.tex
 2. +23
  -12
    05-geometria.tex
 3. +21
  -10
    10-solucions.tex
 4. BIN
    apunts.pdf
 5. BIN
    graphics/components-vector.ggb
 6. BIN
    graphics/producte-vectorial-area-parallelogram.ggb
 7. BIN
    graphics/recta-2d-equacio-explicita.ggb
 8. BIN
    graphics/recta-2d-equacio-vectorial.ggb
 9. BIN
    graphics/regla-del-parallelogram-1.ggb
 10. BIN
    graphics/regla-del-parallelogram-2.ggb
 11. BIN
    graphics/regla-posicio-relativa-2d.ggb
 12. BIN
    graphics/unio-conjunts.ggb
 13. BIN
    graphics/vectors-diversos.ggb
 14. BIN
    graphics/vectors-escalar-vector.ggb

+ 1
- 1
01-portada.tex View File

@ -36,7 +36,7 @@
{\sf \small escanejant aquest codi QR}
}
\end{tabular}\fbox{\qrcode[height=1.4cm]{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/src/branch/master/apunts.pdf}}
\end{tabular}\fbox{\qrcode[height=1.4cm]{https://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/raw/branch/master/apunts.pdf}}
\end{flushright}
\end{center}


+ 23
- 12
05-geometria.tex View File

@ -3371,36 +3371,47 @@ per a què els vectors siguin:
\subsection{Rectes i plans}
\begin{exercise}\label{exer:geom:antic-232}Associeu els conceptes de punt, vector, recta i pla a l'espai amb qualcuna o qualcunes de les expresions següents:%
\begin{equation*}
\begin{array}{lllll}
\overrightarrow{A}\left( 2,-3,1\right) , & & \left\{
\begin{exercise}\label{exer:geom:antic-232}Associeu els conceptes de punt, vector, recta i pla al pla o a l'espai amb qualcuna o qualcunes de les expresions següents:%
\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
\item $\overrightarrow{A}\left( 2,-3,1\right)$
\item $\left\{
\begin{array}{c}
x+y=2 \\
y+z=3%
\end{array}%
\right. , & & \left\{
\right.$
\item $\left\{
\begin{array}{c}
x=-2\lambda \\
y=2+\lambda \\
z=3%
\end{array}%
\right. , \\
A\left( 2,-3,1\right) , & & x+y=2, & & \left\{
\right.$
\item $A\left( 2,-3,1\right)$
\item $x+y=2$
\item $\left\{
\begin{array}{c}
x=-2\lambda +\mu \\
y=2+\lambda \\
z=3%
\end{array}%
\right. , \\
\left\{
\right.$
\item $\left\{
\begin{array}{c}
x=2 \\
y=3%
\end{array}%
\right. , & & \frac{x-1}{0}=y+3=\frac{z}{-6} & &
\end{array}%
\end{equation*}
\right.$
\item $\frac{x-1}{0}=y+3=\frac{z}{-6}$
\end{enumerate}
\end{exercise}
\begin{exercise}\label{exer:geom:antic-233}Escriviu les equacions de la recta $r$ que passa pels punts $A\left( -3,2,1\right)$ i $B\left( -\tfrac{5}{2},\tfrac{3}{2},0\right)$.


+ 21
- 10
10-solucions.tex View File

@ -78,9 +78,9 @@
\begin{itemize}
\item[\ref{exer:geom:antic-215}] $\vec{a}$ és paral·lel a $\vec{c}$, $\vec{a}$ és paral·lel a $\vec{d}$ i $\vec{c}$ és paral·lel a $\vec{d}$.
\item[\ref{exer:geom:antic-215}] $\vec{a}$, $\vec{c}$ i $\vec{d}$ són paral·lels.
\item[\ref{exer:geom:antic-216}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $4$, \item $\sqrt{5}$, \item angle de $61,43\degree$ \end{enumerate*}
\item[\ref{exer:geom:antic-216}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $4$, \item El mòdul de $\vec{a}$ és $\sqrt{14}$ i el mòdul de $\vec{b}$ és $\sqrt{5}$, \item l'angle que formen és, aproximadament, de $61,43\degree$ \end{enumerate*}
\item[\ref{exer:geom:antic-217}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $m = -2$, \item $m=\frac{2}{5}$\end{enumerate*}
@ -90,9 +90,9 @@
\item[\ref{exer:geom:antic-220}] $\sqrt{54}$
\item[\ref{exer:geom:antic-221}] $\frac{1}{\sqrt{91}} \vec{(-3, -1, 9)}$
\item[\ref{exer:geom:antic-221}] $\frac{1}{\sqrt{91}} \overrightarrow{(-3, -1, 9)}$
\item[\ref{exer:geom:antic-222}] $\vec{(-2,-2,4)}$ o $\vec{(2,2,-4)}$
\item[\ref{exer:geom:antic-222}] $\overrightarrow{(-2,-2,4)}$ o $\overrightarrow{(2,2,-4)}$
\item[\ref{exer:geom:antic-223}] $\left[ \overrightarrow{u},\overrightarrow{v},\overrightarrow{w}\right] = -6$
@ -100,11 +100,11 @@
\item[\ref{exer:geom:antic-225}] $m = -4$
\item[\ref{exer:geom:antic-226}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $a = 1/\sqrt{24}$, \item $\vec{\left(-12/\sqrt{24}, 12/\sqrt{24}, -24/\sqrt{24}\right)}$ \end{enumerate*}
\item[\ref{exer:geom:antic-226}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $1/\sqrt{24} \overrightarrow{(-2,2,-4)}$, \item $\overrightarrow{\left(-12/\sqrt{24}, 12/\sqrt{24}, -24/\sqrt{24}\right)}$ \end{enumerate*}
\item[\ref{exer:geom:antic-227}] $\vec{(2,-1,1)}$
\item[\ref{exer:geom:antic-227}] $\overrightarrow{(2,-1,1)}$
\item[\ref{exer:geom:antic-228}] $\vec{(95/30, 57/45, -57/30)}$
\item[\ref{exer:geom:antic-228}] $\overrightarrow{(95/30, 57/45, -57/30)}$
\item[\ref{exer:geom:antic-229}] No estan alineats
@ -112,7 +112,9 @@
\item[\ref{exer:geom:antic-231}] $a = -1$ i $b= \frac{-5}{2}$
\item[\ref{exer:geom:antic-233}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Forma vectorial $r \equiv (-3,2,1) + \lambda (-2,1,-1)$, \item Forma paramètrica $r \equiv \left\{
\item[\ref{exer:geom:antic-232}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item vector \item punt al pla (és una intersecció de dues rectes) i recta a l'espai (és la intersecció de dos plans a l'espai) \item recta en forma paramètrica a l'espai \item punt a l'espai \item recta al pla i pla a l'espai \item pla a l'espai en forma paramètrica \item punt al pla \item recta a l'espai en forma contínua. \end{enumerate*}
\item[\ref{exer:geom:antic-233}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Forma vectorial $r \equiv (-3,2,1) + \lambda \overrightarrow{(-2,1,-1)}$, \item Forma paramètrica $r \equiv \left\{
\begin{array}{l}
x=-3-2\lambda \\
y=2+\lambda \\
@ -125,7 +127,7 @@ x+2y-1 = 0 \\
\end{array}%
\right.$ \end{enumerate*}
\item[\ref{exer:geom:antic-234}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Forma vectorial $r \equiv (-4,2,5) + \lambda (0,0,1)$, \item Forma paramètrica $r \equiv \left\{
\item[\ref{exer:geom:antic-234}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Forma vectorial $r \equiv (-4,2,5) + \lambda \overrightarrow{(0,0,1)}$, \item Forma paramètrica $r \equiv \left\{
\begin{array}{l}
x=-4 \\
y=2 \\
@ -156,7 +158,7 @@ y-2 = 0%
\item[\ref{exer:geom:antic-242}] L'equació del pla que les conté és $2x +16y-20z +38 = 0$.
\item[\ref{exer:geom:antic-243}] $a=-2$; el pla que les conté és $\pi \colon x-y-2z -2 = 0$.
\item[\ref{exer:geom:antic-243}] $a=-2$; el pla que les conté és $\pi \colon x-y-2z -2 = 0$.
\item[\ref{exer:geom:antic-244}] $r$ és paral·lela a $\pi$.
@ -172,4 +174,13 @@ y-2 = 0%
\item[\ref{exer:geom:antic-249}] $11x -4y +5z -1 = 0$
\item[\ref{exer:geom:antic-250}] Secants.
\item[\ref{exer:geom:antic-251}] Si $a \neq -1$ o $a \neq 2$, llavors són secants. Si $a=-1$, llavors són paral·lels. Si $a=2$, llavors $r$ està continguda a $\pi$.
\item[\ref{exer:geom:antic-252}] S'encreuen. L'angle que formen és, aproximadament, $54,74 \degree$
\item[\ref{exer:geom:antic-253}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Aproximadament $41,81\degree$ \item $0$ \item $60\degree$ \end{enumerate*}
\item[\ref{exer:geom:antic-254}]
\end{itemize}

BIN
apunts.pdf View File


BIN
graphics/components-vector.ggb View File


BIN
graphics/producte-vectorial-area-parallelogram.ggb View File


BIN
graphics/recta-2d-equacio-explicita.ggb View File


BIN
graphics/recta-2d-equacio-vectorial.ggb View File


BIN
graphics/regla-del-parallelogram-1.ggb View File


BIN
graphics/regla-del-parallelogram-2.ggb View File


BIN
graphics/regla-posicio-relativa-2d.ggb View File


BIN
graphics/unio-conjunts.ggb View File


BIN
graphics/vectors-diversos.ggb View File


BIN
graphics/vectors-escalar-vector.ggb View File


Loading…
Cancel
Save