Browse Source

correcció d'errors

tags/v2.3.0
Xavier 3 years ago
parent
commit
586c4efdfb
2 changed files with 4 additions and 4 deletions
  1. +4
    -4
      04-algebra-lineal.tex
  2. BIN
      apunts.pdf

+ 4
- 4
04-algebra-lineal.tex View File

@@ -1978,7 +1978,7 @@ C = A \cdot \left( B \cdot C \right) $

\item Element neutre: $A \cdot I = I \cdot A =A $

\item Commmutativa: en general, com ja hem observat, $A\cdot B\neq B\cdot A$.
\item Commutativa: en general, com ja hem observat, $A\cdot B\neq B\cdot A$.
\end{enumerate}


@@ -2407,7 +2407,7 @@ B^{-1}=\frac{\left( Adj(B)\right)^{t}}{\left\vert B\right\vert }=\frac{%
\begin{array}{rrrrr}
\frac{2-7a}{21a-7} & & \frac{1}{7-21a} & & \frac{a}{21a-7} \\
& & & & \\
\frac{1}{7-21a} & & \frac{3}{7-21b} & & \frac{3a}{21a-7} \\
\frac{1}{7-21a} & & \frac{3}{7-21a} & & \frac{3a}{21a-7} \\
& & & & \\
\frac{7}{21a-7} & & \frac{21}{21a-7} & & \frac{7}{7-21a}%
\end{array}%
@@ -2418,7 +2418,7 @@ B^{-1}=\frac{\left( Adj(B)\right)^{t}}{\left\vert B\right\vert }=\frac{%
\end{example}

\begin{exercise}
Calculeu la matriu inversa de $B$ en funci\'{o} del par\`{a}metre $\alpha$, amb%
Calculeu la matriu inversa de $B$ en funció del paràmetre $\alpha$, amb%
\begin{equation*}
B=\left(
\begin{array}{rrr}
@@ -2755,7 +2755,7 @@ a & 1 & 0 \\
\end{exercise}

\begin{exercise}\label{exercici:matrius-8}
Calculeu dos nombres reals $m$ y $n$ tals que $A + mA + nI=\pmb{0}$ si%
Calculeu dos nombres reals $m$ i $n$ tals que $A + mA + nI=\pmb{0}$ si%
\begin{equation*}
A=\left(
\begin{array}{rr}

BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save