Browse Source

coses menors

tags/v2.3.0
Xavier 3 years ago
parent
commit
508b3a4cb8
3 changed files with 3 additions and 3 deletions
 1. +2
  -2
    01-portada.tex
 2. +1
  -1
    03-prefaci.tex
 3. BIN
    apunts.pdf

+ 2
- 2
01-portada.tex View File

@@ -4,12 +4,12 @@
\rule{\textwidth}{0.4pt}\vspace*{-\baselineskip}\vspace{3.2pt} % Thin horizontal line
\rule{\textwidth}{1.6pt}\\[\baselineskip] % Thick horizontal line

{\Huge \textcolor{NavyBlue}{Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}
{\Huge \textcolor{NavyBlue}{Apunts de Matemàtiques per a l'Accés a la UIB per a majors de 25 anys}}
\rule{\textwidth}{1.6pt}\vspace*{-\baselineskip}\vspace{3.2pt} % Thin horizontal line
\rule{\textwidth}{0.4pt}\\[\baselineskip] % Thick horizontal line
\textsc{Teoria i exercicis per a la preparació de les proves d'accés a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys i menors de 40 anys de l'assignatura de Matemàtiques}
\textsc{Teoria i exercicis per a la preparació de les ``Proves d'accés a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys i menors de 40 anys'' de l'assignatura de Matemàtiques}

\vfill
\vspace{0.2cm}

+ 1
- 1
03-prefaci.tex View File

@@ -1,7 +1,7 @@
\chapter*{Prefaci}

\markboth{PREFACI}{PREFACI}
En aquest text es desenvolupen \'{u}nicament tres de les quatre parts de qu\`{e} consta el temari de la prova de Matem\`{a}tiques d'acc\'{e}s a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys. Aquestes tres parts no es tracten aqu\'{\i} d'una manera exhaustiva en relaci\'{o} a l'esmentat temari; el que es vol presentar \'{e}s, nom\'{e}s, un manual principalment pr\`{a}ctic d'una part del temari d'aquestes proves.
En aquest text es desenvolupen \'{u}nicament tres de les quatre parts de qu\`{e} consta el temari de la prova de Matem\`{a}tiques d'\href{http://estudis.uib.cat/grau/acces/mes_grans25/}{Acc\'{e}s a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys}. Aquestes tres parts no es tracten aqu\'{\i} d'una manera exhaustiva en relaci\'{o} a l'esmentat temari; el que es vol presentar \'{e}s, nom\'{e}s, un manual principalment pr\`{a}ctic d'una part del temari d'aquestes proves.

S'han deixat de banda els aspectes m\'{e}s formals propis d'un curs amb els continguts que es tractaran aqu\'{\i}, i, per aquest motiu, algunes de les definicions es presenten d'una manera intuïtiva i m\'{e}s propera als alumnes.


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save