Browse Source

versió 2.4.2

tags/v2.4.2^0
Xavier B. 5 months ago
parent
commit
44fd5148e7
2 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      08-apendix.tex
  2. BIN
      apunts.pdf

+ 1
- 1
08-apendix.tex View File

@@ -692,7 +692,7 @@ Llavors, hem de muiltiplicar per 6. D'aquesta manera, la factorització final é
\end{enumerate}
\end{exercise}

\begin{solution*}\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $(x - 1) (x + 2) (x - 3)$, \item $(x - 1) (x^2 + 9)$, \item $5 x (3 x - 1) (x + 2)$, \item $3x(x-2)(x+1)$, \item $2(x-1)(x^2-2)(x+3)$, \item $-(x-1)(x+2)(x-2)$, \item $-5(x^2-2)(x^2-2)$, \item $3 (x - 2) x (x - 3) (x + 3)$ \end{enumerate*} \end{solution*}
\begin{solution*}\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $(x - 1) (x + 2) (x - 3)$, \item $(x - 1) (x^2 + 9)$, \item $15 x (x - \frac{1}{3}) (x + 2)$, \item $3x(x-2)(x+1)$, \item $2(x-1)(x^2-2)(x+3)$, \item $-(x-1)(x+2)(x-2)$, \item $-5(x^2-2)(x^2-2)$, \item $3 (x - 2) x (x - 3) (x + 3)$ \end{enumerate*} \end{solution*}
BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save