Browse Source

citar de forma apropiada els autors: per ordre cronològic

master
Xavier B. 3 months ago
parent
commit
40d72a5884
3 changed files with 5 additions and 3 deletions
 1. +2
  -2
    01-portada.tex
 2. +3
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 3. BIN
    apunts.pdf

+ 2
- 2
01-portada.tex View File

@@ -17,9 +17,9 @@
\large
\begin{tabular}{p{.45\textwidth}p{.45\textwidth}}
\begin{center}
Xavier Bordoy
\end{center} & \begin{center}
Xisco Sebastià
\end{center} & \begin{center}
Xavier Bordoy
\end{center} \\
& \\
\multicolumn{2}{p{.9\textwidth}}{


+ 3
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -15,7 +15,7 @@ Web: \href{http://101problemes.net}{101problemes.net}

\section*{Drets d'autor}

\noindent\copyright\space \the\year\space Xavier Bordoy, Xisco Sebastià i, eventualment, altres \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col\%C2\%B7laboradors}{col·laboradors} del projecte \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}\footnote{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}. Tots els drets reservats. Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència {\em \href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons}} (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
\noindent\copyright\space \the\year\space Xisco Sebastià, Xavier Bordoy i, eventualment, altres \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col\%C2\%B7laboradors}{col·laboradors} del projecte \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}\footnote{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}. Tots els drets reservats. Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència {\em \href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons}} (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
\begin{center}
\href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca}.
\end{center}
@@ -27,6 +27,8 @@ Això vol dir, {\em essencialment}, que podeu copiar, modificar i distribuir qua
\includegraphics[scale=0.75]{./graphics/ccbygran.eps}
\end{figure}

\bigskip
Personalment consider que és un honor que useu, copieu o distribuïu aquesta obra o alguns fragments d'aquesta pels fins que considereu oportuns. M'agradaria que m'ho comunicassiu si així ho féssiu i, en aquest cas, estaria particularment orgullós d'haver aportat el meu gra d'arena per fer un material que altres persones consideren útil.

\section*{Continguts aliens}BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save