Browse Source

correcció d'un error als apunts

master
Xavier B. 2 weeks ago
parent
commit
3df0a2d6e5
2 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      05-geometria.tex
  2. BIN
      apunts.pdf

+ 1
- 1
05-geometria.tex View File

@ -136,7 +136,7 @@ Per tant, un vector té:
\item El vector $\overrightarrow{u}$ té origen $(1,1)$ i fi $(3,3)$
\item El vector $\overrightarrow{v}$ té origen $(4,1)$ i fi $(6,3)$
\item El vector $\overrightarrow{w}$ té origen $(1,-1)$ i fi $(3,1)$
\end{itemize}mòdul
\end{itemize}
\item Els vectors $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ i $\overrightarrow{w}$ tenen la mateixa direcció
\item Els vectors $\overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$, $\overrightarrow{w}$ tenen el mateix sentit, però el vector $\overrightarrow{a}$ té sentit contrari
\item Els vectors $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$, $\overrightarrow{w}$ tenen el mateix mòdul. El mòdul de $\overrightarrow{b}$ és la meitat que el mòdul de $\overrightarrow{u}$. I $\overrightarrow{c}$ i $\overrightarrow{d}$ tenen el mateix mòdul (encara que no tenguin ni la mateixa direcció ni sentit)


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save