Browse Source

Arreglats alguns errors:

1 error ortogràfic
1 error matemàtic
1 error de compilació https://tex.stackexchange.com/questions/331741/strange-latex-error-theres-no-line-here-to-end-error/336420#336420
tags/v2.1.1^0
Xavier 2 years ago
parent
commit
3bcec02331
5 changed files with 28 additions and 5 deletions
 1. 2
  1
    02-drets-d-autor.tex
 2. 23
  2
    04-algebra-lineal.tex
 3. 0
  0
    Makefile
 4. BIN
    apunts.pdf
 5. 3
  2
    apunts.tex

+ 2
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -53,5 +53,6 @@ El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades 
53 53
 \end{itemize}
54 54
 
55 55
 \thispagestyle{empty}
56
-D'altra banda, si adapteu o modifiqueu aquesta obra i considereu que el canvi ha estat per a millorar-la, us agraïríem que ens ho communiquéssiu. Si el canvi fos del nostre gust, l'incorporaríem a l'obra original en els mateixos termes de la llicència.
56
+D'altra banda, si adapteu o modifiqueu aquesta obra i considereu que el canvi ha estat per a millorar-la, us agraïríem que ens ho communiquéssiu. Si el canvi fos del nostre gust, l'incorporaríem a l'obra original en els mateixos termes de la llicència.
57
+
57 58
 }

+ 23
- 2
04-algebra-lineal.tex View File

@@ -631,7 +631,7 @@ a & 2 & b%
631 631
 ja que té dues columnes iguals.
632 632
 \end{example}
633 633
 
634
-\begin{exercise} Treiu tot el factor com\'{u} que es pugui del determinant%
634
+\begin{exercise} Treieu tot el factor com\'{u} que es pugui del determinant%
635 635
 \begin{equation*}
636 636
 \left\vert 
637 637
 \begin{array}{cc}
@@ -795,7 +795,7 @@ Per exemple, els determinants
795 795
 \begin{array}{rrr}
796 796
 1 & 0 & 4 \\ 
797 797
 -3 & 3 & 2\\
798
-2 & -1 & 3
798
+2 & 1 & 3
799 799
 \end{array}%
800 800
 \right\vert
801 801
 \end{equation*}%
@@ -890,6 +890,27 @@ nic menor.
890 890
 \end{array}%
891 891
 \right\vert
892 892
 \end{equation*}
893
+
894
+\item \begin{equation*}
895
+\left\vert 
896
+\begin{array}{rrr}
897
+x & 2x & 3x \\ 
898
+x^2 & 3x & 2x \\ 
899
+2x & 5x & 6x%
900
+\end{array}%
901
+\right\vert
902
+\end{equation*}
903
+
904
+\item \begin{equation*}
905
+\left\vert 
906
+\begin{array}{rrr}
907
+x & 1 & 2 \\ 
908
+1 & 2x & 2 \\ 
909
+2 & 5x & 6x%
910
+\end{array}%
911
+\right\vert
912
+\end{equation*}
913
+
893 914
 \end{enumerate}
894 915
 \end{multicols}
895 916
 \end{exercise}

makefile → Makefile View File


BIN
apunts.pdf View File


+ 3
- 2
apunts.tex View File

@@ -1,3 +1,4 @@
1
+\RequirePackage{luatex85}
1 2
 \documentclass[a4paper,11pt]{book}
2 3
 % Language
3 4
 \usepackage{polyglossia}
@@ -9,7 +10,7 @@
9 10
       pdftitle={Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys},
10 11
       pdfsubject={Mathematics, Matemàtiques},
11 12
       pdfkeywords={UIB, majors de 25 anys, accés, provés, examen, preparació, adults, àlgebra lineal, determinants, matrius, sistemes d'equacions, geometria cartesiana, vectors, rectes, plans, probabilitat, PAU},
12
-      english]{hyperref}
13
+      catalan]{hyperref}
13 14
 
14 15
 % Colour
15 16
 \usepackage[usenames,dvipsnames,svgnames,table]{xcolor}
@@ -152,7 +153,6 @@ bodyfont=\normalfont
152 153
 {1ex} % sep
153 154
 {
154 155
   \centering
155
-  \\
156 156
   \color{headingcolor}
157 157
 } % before-code
158 158
 [
@@ -204,6 +204,7 @@ bodyfont=\normalfont
204 204
 \newpage
205 205
 \tableofcontents
206 206
 
207
+
207 208
 %% list of figures
208 209
 \listoffigures
209 210
 

Loading…
Cancel
Save