Browse Source

Arreglats alguns errors:

1 error ortogràfic
1 error matemàtic
1 error de compilació https://tex.stackexchange.com/questions/331741/strange-latex-error-theres-no-line-here-to-end-error/336420#336420
tags/v2.1.1^0
Xavier 3 years ago
parent
commit
3bcec02331
5 changed files with 28 additions and 5 deletions
 1. +2
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. +23
  -2
    04-algebra-lineal.tex
 3. +0
  -0
    Makefile
 4. BIN
    apunts.pdf
 5. +3
  -2
    apunts.tex

+ 2
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -53,5 +53,6 @@ El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades
\end{itemize}

\thispagestyle{empty}
D'altra banda, si adapteu o modifiqueu aquesta obra i considereu que el canvi ha estat per a millorar-la, us agraïríem que ens ho communiquéssiu. Si el canvi fos del nostre gust, l'incorporaríem a l'obra original en els mateixos termes de la llicència.
D'altra banda, si adapteu o modifiqueu aquesta obra i considereu que el canvi ha estat per a millorar-la, us agraïríem que ens ho communiquéssiu. Si el canvi fos del nostre gust, l'incorporaríem a l'obra original en els mateixos termes de la llicència.

}

+ 23
- 2
04-algebra-lineal.tex View File

@@ -631,7 +631,7 @@ a & 2 & b%
ja que té dues columnes iguals.
\end{example}

\begin{exercise} Treiu tot el factor com\'{u} que es pugui del determinant%
\begin{exercise} Treieu tot el factor com\'{u} que es pugui del determinant%
\begin{equation*}
\left\vert
\begin{array}{cc}
@@ -795,7 +795,7 @@ Per exemple, els determinants
\begin{array}{rrr}
1 & 0 & 4 \\
-3 & 3 & 2\\
2 & -1 & 3
2 & 1 & 3
\end{array}%
\right\vert
\end{equation*}%
@@ -890,6 +890,27 @@ nic menor.
\end{array}%
\right\vert
\end{equation*}

\item \begin{equation*}
\left\vert
\begin{array}{rrr}
x & 2x & 3x \\
x^2 & 3x & 2x \\
2x & 5x & 6x%
\end{array}%
\right\vert
\end{equation*}

\item \begin{equation*}
\left\vert
\begin{array}{rrr}
x & 1 & 2 \\
1 & 2x & 2 \\
2 & 5x & 6x%
\end{array}%
\right\vert
\end{equation*}

\end{enumerate}
\end{multicols}
\end{exercise}


makefile → Makefile View File


BIN
apunts.pdf View File


+ 3
- 2
apunts.tex View File

@@ -1,3 +1,4 @@
\RequirePackage{luatex85}
\documentclass[a4paper,11pt]{book}
% Language
\usepackage{polyglossia}
@@ -9,7 +10,7 @@
pdftitle={Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys},
pdfsubject={Mathematics, Matemàtiques},
pdfkeywords={UIB, majors de 25 anys, accés, provés, examen, preparació, adults, àlgebra lineal, determinants, matrius, sistemes d'equacions, geometria cartesiana, vectors, rectes, plans, probabilitat, PAU},
english]{hyperref}
catalan]{hyperref}

% Colour
\usepackage[usenames,dvipsnames,svgnames,table]{xcolor}
@@ -152,7 +153,6 @@ bodyfont=\normalfont
{1ex} % sep
{
\centering
\\
\color{headingcolor}
} % before-code
[
@@ -204,6 +204,7 @@ bodyfont=\normalfont
\newpage
\tableofcontents


%% list of figures
\listoffiguresLoading…
Cancel
Save