Browse Source

correcció d'errors d'escriptura detectats

tags/v2.4.6^0
Xavier B. 2 months ago
parent
commit
1b5c527a58
2 changed files with 3 additions and 3 deletions
  1. +3
    -3
      05-geometria.tex
  2. BIN
      apunts.pdf

+ 3
- 3
05-geometria.tex View File

@@ -1494,7 +1494,7 @@ Les definicions relatives a vectors que hem estudiat a l'apartat de Geometria de
\begin{equation*}
\overrightarrow{B}(3,-2,6),\;\overrightarrow{C}(-5,1,-8)
\end{equation*}%
Amb la convenció d'eixos del dibuix anterior (\autoref{fig:sistema-de-coordenades-3d}), el vector $\overrightarrow{B}$ apunta cap a la dreta, cap a baix, i cap al lector, i el vector $\overrightarrow{C}$ apunta cap a l'esquerra, cap a dalt i s'allunya del lector. Com que no se'ns diu quins són els seus origens, es consider que aquests vectors són lliures i que, per tant, es poden situar on es desitgi els seus origens.
Amb la convenció d'eixos del dibuix anterior (\autoref{fig:sistema-de-coordenades-3d}), el vector $\overrightarrow{B}$ apunta cap a la dreta, s'allunya del lector, i cap a dalt, i el vector $\overrightarrow{C}$ apunta cap a l'esquerra, cap al lector, i cap a baix. Com que no se'ns diu quins són els seus origens, es consider que aquests vectors són lliures i que, per tant, els seus punts d'origen es poden situar on es desitgi.
\end{example}

\subsection{Base estàndard de vectors}
@@ -1546,7 +1546,7 @@ El mòdul d'un vector i les operacions de suma i resta de vectors, producte d'un
\lvert \overrightarrow{u} \rvert = \sqrt{a^2 + b^2 +c^2}
\end{equation*}

Per exemple, $\lvert \overrightarrow{(3,-2,6)} = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7$.
Per exemple, $\lvert \overrightarrow{(3,-2,6)} \rvert = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7$.

\item Donats dos vectors $\overrightarrow{u}(u_1,u_2,u_3)$ i $\overrightarrow{v}(v_1,v_2,v_3)$, la seva suma es defineix com $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v} = (u_1+v_1,u_2+v_2,u_3+v_3)$.

@@ -1696,7 +1696,7 @@ Donats els vectors $\vec{a},\vec{b}$ i $\vec{c}$ i el nombre $k$ qualssevol, el

\item El vector $\overrightarrow{a}\wedge \overrightarrow{b}$ és perpendicular tant al vector $\overrightarrow{a}$ com al vector $\overrightarrow{b}$.

\item El mòdul del producte vectorial de dos vectors ens dóna l'àrea del paralel·ògram definit per aquest dos vectors (\autoref{fig:calcul-area-parallelogram-producte-vectorial}):
\item El mòdul del producte vectorial de dos vectors ens dóna l'àrea del paralel·lògram definit per aquest dos vectors (\autoref{fig:calcul-area-parallelogram-producte-vectorial}):

\begin{figure}[h!]
\centering

BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save