Browse Source

migració de github a somenxavier.xyz

tags/v2.3.1
Xavier B. 1 year ago
parent
commit
0c056795d4
4 changed files with 28 additions and 8 deletions
 1. +4
  -4
    02-drets-d-autor.tex
 2. +20
  -0
    08-apendix.tex
 3. +4
  -4
    README.md
 4. BIN
    apunts.pdf

+ 4
- 4
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -1,7 +1,7 @@
{\small
\section*{Drets d'autor}

\noindent\copyright\space \the\year\space Xavier Bordoy, Xisco Sebastià i, eventualment, altres \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col\%C2\%B7laboradors}{col·laboradors} del projecte \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}\footnote{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}. Tots els drets reservats. Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència {\em \href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons}} (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
\noindent\copyright\space \the\year\space Xavier Bordoy, Xisco Sebastià i, eventualment, altres \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col\%C2\%B7laboradors}{col·laboradors} del projecte \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}\footnote{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}. Tots els drets reservats. Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència {\em \href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons}} (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
\begin{center}
\href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca}.
\end{center}
@@ -32,12 +32,12 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent

\section*{Informació del document}

La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.0-pre}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.0-pre}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://artixlinux.org/}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1)
}a}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:
\begin{center}
\href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commit/\directlua{
\href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commit/\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline -n 1 | cut -c -40"))
}}{\directlua{
@@ -48,7 +48,7 @@ La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-
El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades és possible que hi hagi errors. Si en detecteu algun, si us plau, aviseu-nos pel canal que considereu més oportú:
\begin{itemize}
\item {\small \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}{\burl{github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}}}
\item {\small \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}{\burl{git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}}}
\item \href{mailto:somenxavier@gmail.com?subject=apunts-uib}{somenxavier@gmail.com}
\end{itemize}


+ 20
- 0
08-apendix.tex View File

@@ -172,6 +172,26 @@ $$x=\dfrac{-17}{19}$$
\begin{remark}D'altra banda, es pot no calcular el mínim comú múltiple dels denominadors i només calcular-ne {\em un} múltiple. Per exemple es podria calcular el múltiple sorgit de la multiplicació dels denominadors, o sigui, $8 \cdot 4 \cdot 2 = 64$. I realitzar tots els càlculs amb 64 en comptes de 8. L'equació resultant tendria les mateixes solucions, encara que els nombres sorgits (dels passos tercer al vuitè) serien majors.
\end{remark}

\begin{exercise}Resoleu les equacions següents:
\begin{multicols}{3}
\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
\item $x+1 = 5$
\item $x-10 = 50$
\item $3x-10 = 30$
\item $5x-2 = 13$
\item $\frac{x}{2} = 8$
\item $\frac{x}{2} + 1 = 8$
\item $\frac{x}{3} -4 = 8$
\item $2x+1 = 7-x$
\item $3x+10 = 22+x$
\item $4x+2=10+2x$
\item $5x-2 = 13 + 3x$
\end{enumerate}
\end{multicols}
\end{exercise}

TODO: de MathTex i de na Despuig

\section{Extracció de factor comú}

El factor comú d'una expressió pot ser un nombre, una lletra, o bé ambdues coses:

+ 4
- 4
README.md View File

@@ -4,7 +4,7 @@ En aquest repositori trobareu el codi font dels *Apunts per a l'accés a la UIB

# Història #

* L'autoria de la [versió inicial](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases/tag/versio-inicial) d'aquests apunts era d'en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.
* L'autoria de la [versió inicial](http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases/tag/versio-inicial) d'aquests apunts era d'en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.

* L'any 2013-2014 vaig enterar-me que existien aquests apunts, a través d'una alumne del CEPA Sud, i els vaig emprar a les classes d'accés a la UIB del CEPA Sud. A finals de 2014 l'autor original alliberà molt amablement els seus apunts amb llicència [CC-BY 4.0](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca) després d'una conversa telefònica.
@@ -14,7 +14,7 @@ En aquest repositori trobareu el codi font dels *Apunts per a l'accés a la UIB

# Autoria #

L'autoria d'aquesta obra és compartida entre tots els [col·laboradors](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col%C2%B7laboradors) d'aquest projecte.
L'autoria d'aquesta obra és compartida entre tots els [col·laboradors](http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col%C2%B7laboradors) d'aquest projecte.

Qualsevol persona que contribueix al projecte està d'acord tàcitament amb la llicència emprada en l'obra.

@@ -24,10 +24,10 @@ Els continguts d'aquest repositori, <span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"

# Descàrrega #

Només heu de descarregar [aquest fitxer](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/blob/master/apunts.pdf)
Només heu de descarregar [aquest fitxer](http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/blob/master/apunts.pdf)

# Més informació #

Podeu consultar el [wiki del projecte](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki), on hi trobareu informació tècnica. Per exemple les [versions més importants](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Canvis-recents).
Podeu consultar el [wiki del projecte](http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki), on hi trobareu informació tècnica. Per exemple les [versions més importants](http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Canvis-recents).

Si feis servir aquest manual i trobeu que es pot millor alguna cosa (segur que es pot fer!), si us plau digueu-m'ho a través del correu electrònic `somenxavier@gmail.com`.

BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save