Browse Source

migració de github a somenxavier.xyz

master
Xavier B. 1 year ago
parent
commit
0c056795d4
4 changed files with 28 additions and 8 deletions
 1. 4
  4
    02-drets-d-autor.tex
 2. 20
  0
    08-apendix.tex
 3. 4
  4
    README.md
 4. BIN
    apunts.pdf

+ 4
- 4
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -1,7 +1,7 @@
1 1
 {\small
2 2
 \section*{Drets d'autor}
3 3
 
4
-\noindent\copyright\space \the\year\space Xavier Bordoy, Xisco Sebastià i, eventualment, altres \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col\%C2\%B7laboradors}{col·laboradors} del projecte \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}\footnote{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}. Tots els drets reservats. Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència {\em \href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons}} (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
4
+\noindent\copyright\space \the\year\space Xavier Bordoy, Xisco Sebastià i, eventualment, altres \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col\%C2\%B7laboradors}{col·laboradors} del projecte \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}\footnote{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}. Tots els drets reservats. Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència {\em \href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons}} (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
5 5
 \begin{center}
6 6
 \href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca}.
7 7
 \end{center}
@@ -32,12 +32,12 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent
32 32
 
33 33
 \section*{Informació del document}
34 34
 
35
-La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.0-pre}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
35
+La versió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.4.0-pre}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://artixlinux.org/}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
36 36
  require "lualibs-os"
37 37
  tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1)
38 38
 }a}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:
39 39
 \begin{center}
40
-\href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commit/\directlua{
40
+\href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commit/\directlua{
41 41
  require "lualibs-os"
42 42
  tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline -n 1 | cut -c -40"))
43 43
 }}{\directlua{
@@ -48,7 +48,7 @@ La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-
48 48
 
49 49
 El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades és possible que hi hagi errors. Si en detecteu algun, si us plau, aviseu-nos pel canal que considereu més oportú:
50 50
 \begin{itemize}
51
-\item {\small \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}{\burl{github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}}}
51
+\item {\small \href{http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}{\burl{git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}}}
52 52
 \item \href{mailto:somenxavier@gmail.com?subject=apunts-uib}{somenxavier@gmail.com}
53 53
 \end{itemize}
54 54
 

+ 20
- 0
08-apendix.tex View File

@@ -172,6 +172,26 @@ $$x=\dfrac{-17}{19}$$
172 172
 \begin{remark}D'altra banda, es pot no calcular el mínim comú múltiple dels denominadors i només calcular-ne {\em un} múltiple. Per exemple es podria calcular el múltiple sorgit de la multiplicació dels denominadors, o sigui, $8 \cdot 4 \cdot 2 = 64$. I realitzar tots els càlculs amb 64 en comptes de 8. L'equació resultant tendria les mateixes solucions, encara que els nombres sorgits (dels passos tercer al vuitè) serien majors.
173 173
 \end{remark}
174 174
 
175
+\begin{exercise}Resoleu les equacions següents:
176
+\begin{multicols}{3}
177
+\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
178
+\item $x+1 = 5$
179
+\item $x-10 = 50$
180
+\item $3x-10 = 30$
181
+\item $5x-2 = 13$
182
+\item $\frac{x}{2} = 8$
183
+\item $\frac{x}{2} + 1 = 8$
184
+\item $\frac{x}{3} -4 = 8$
185
+\item $2x+1 = 7-x$
186
+\item $3x+10 = 22+x$
187
+\item $4x+2=10+2x$
188
+\item $5x-2 = 13 + 3x$
189
+\end{enumerate}
190
+\end{multicols}
191
+\end{exercise}
192
+
193
+TODO: de MathTex i de na Despuig
194
+
175 195
 \section{Extracció de factor comú}
176 196
 
177 197
 El factor comú d'una expressió pot ser un nombre, una lletra, o bé ambdues coses:

+ 4
- 4
README.md View File

@@ -4,7 +4,7 @@ En aquest repositori trobareu el codi font dels *Apunts per a l'accés a la UIB
4 4
 
5 5
 # Història #
6 6
 
7
- * L'autoria de la [versió inicial](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases/tag/versio-inicial) d'aquests apunts era d'en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.
7
+ * L'autoria de la [versió inicial](http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases/tag/versio-inicial) d'aquests apunts era d'en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.
8 8
 
9 9
  * L'any 2013-2014 vaig enterar-me que existien aquests apunts, a través d'una alumne del CEPA Sud, i els vaig emprar a les classes d'accés a la UIB del CEPA Sud. A finals de 2014 l'autor original alliberà molt amablement els seus apunts amb llicència [CC-BY 4.0](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca) després d'una conversa telefònica.
10 10
  
@@ -14,7 +14,7 @@ En aquest repositori trobareu el codi font dels *Apunts per a l'accés a la UIB
14 14
 
15 15
 # Autoria #
16 16
 
17
-L'autoria d'aquesta obra és compartida entre tots els [col·laboradors](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col%C2%B7laboradors) d'aquest projecte.
17
+L'autoria d'aquesta obra és compartida entre tots els [col·laboradors](http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col%C2%B7laboradors) d'aquest projecte.
18 18
 
19 19
 Qualsevol persona que contribueix al projecte està d'acord tàcitament amb la llicència emprada en l'obra.
20 20
 
@@ -24,10 +24,10 @@ Els continguts d'aquest repositori, <span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
24 24
 
25 25
 # Descàrrega #
26 26
 
27
-Només heu de descarregar [aquest fitxer](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/blob/master/apunts.pdf)
27
+Només heu de descarregar [aquest fitxer](http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/blob/master/apunts.pdf)
28 28
 
29 29
 # Més informació #
30 30
 
31
-Podeu consultar el [wiki del projecte](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki), on hi trobareu informació tècnica. Per exemple les [versions més importants](https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Canvis-recents).
31
+Podeu consultar el [wiki del projecte](http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki), on hi trobareu informació tècnica. Per exemple les [versions més importants](http://git.somenxavier.xyz/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Canvis-recents).
32 32
 
33 33
 Si feis servir aquest manual i trobeu que es pot millor alguna cosa (segur que es pot fer!), si us plau digueu-m'ho a través del correu electrònic `somenxavier@gmail.com`.

BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save