Browse Source

correcció d'errades

tags/v2.3.0
Xavier 3 years ago
parent
commit
08532e32d6
2 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      07-probabilitat.tex
  2. BIN
      apunts.pdf

+ 1
- 1
07-probabilitat.tex View File

@@ -809,7 +809,7 @@ p(A_i | B) = \frac{p(A_i) \cdot p(B\mid A_i)}{p(A_1) \cdot p(B \mid A_1) + \ldot
\begin{exercise}\label{exercici-diagrama-arbre-1}Llançam una moneda dues vegades. Quina és la probabilitat d'obtenir: \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Dues cares? \item Almenys una cara? \item Una cara i una creu? \end{enumerate*}
\end{exercise}

\begin{exercise}\label{exercici-diagrama-arbre-2}Un moix encalça un ratolí. Aquest pot fugir per tres carrerons diferents, que designarem per $A$, $B$ i $C$. Les probabilitat de què el ratolí entri en els carrerons $A$, $B$ i $C$ són, respectivament, de $0.3$, $0.5$ i $0.2$. Se sap que la probabilitat de què el moix caci al ratolí després de què aquest entri al carreró $A$ és de $0.4$, de $0.6$ si entra en el carreró $B$, i de $0.1$ si ho fa pel carreró $C$. Calculeu \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item la probabilitat de què el moix caci al ratolí \item la probabilitat de què el ratolí hagi entrat en el carreró $A$ si sabem que finalment el moix l'ha caçat \end{enumerate*}
\begin{exercise}\label{exercici-diagrama-arbre-2}Un moix encalça un ratolí. Aquest pot fugir per tres carrerons diferents, que designarem per $A$, $B$ i $C$. Les probabilitats de què el ratolí entri en els carrerons $A$, $B$ i $C$ són, respectivament, de $0.3$, $0.5$ i $0.2$. Se sap que la probabilitat de què el moix caci al ratolí després de què aquest entri al carreró $A$ és de $0.4$, de $0.6$ si entra en el carreró $B$, i de $0.1$ si ho fa pel carreró $C$. Calculeu \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item la probabilitat de què el moix caci al ratolí \item la probabilitat de què el ratolí hagi entrat en el carreró $A$ si sabem que finalment el moix l'ha caçat \end{enumerate*}

\begin{exercise}\label{exercici-diagrama-arbre-3}D'un joc de cartes espanyoles, n'extraiem dues (sense reemplaçament). Quina és la probabilitat de què ambdues siguin d'espases?
\end{exercise}


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save