July 7, 2020 - July 14, 2020

Przegląd

0 aktywne Pull Requesty
0 Aktywnych zgłoszeń
Wykluczając scalenia, 1 autor przepchnął(-ęła) 1 commit do master i 1 commit do wszystkich gałęzi. Na master, 3 pliki zmodyfikowali(-ły) w wyniku czego powstały 1 dodanie i 5 usunięć.