Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Xavier B. 59eb7a7a18
Posats certs problemes de probabilitat condicionada d'en Javier Sánchez de COU (closes #4)
3 days ago
graphics Posades solucions que faltaven de geometria a l'espai #9. Llevat gràfics que no necessitava (arxius de GeoGebra) després de passar a TikZ 7 months ago
tasques modific el sistema d'equacions (relacionat amb #23) 4 days ago
wiki pas el wiki de git.somenxavier.xyz al repositori 3 weeks ago
.gitignore .gitignore -> ignorar hg 7 years ago
01-portada.tex pas els enllaços de git.somenxavier.xyz a repo.or.cz 3 weeks ago
02-drets-d-autor.tex Posats certs problemes de probabilitat condicionada d'en Javier Sánchez de COU (closes #4) 3 days ago
03-prefaci.tex Llev les propietats dels determinants (fins i tot els exercicis associats) i re-redact el càlcul dels determinants d'ordre superior a 3. #20 6 months ago
04-algebra-lineal.tex un problema més de sistemes d'equacions 3x3 4 days ago
05-geometria.tex canvi de el paquet 'units' per 'siunitx'; pos un exercici de sistema d'equacions (#23); un problema de probabilitat d'esdeveniments compostos 1 week ago
06-analisi.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 7 years ago
07-probabilitat.tex Posats certs problemes de probabilitat condicionada d'en Javier Sánchez de COU (closes #4) 3 days ago
08-apendix.tex correcció d'un error a la solució de l'exercici de factorització de polinomis, afegit un apartat més 6 months ago
09-bibliografia.tex alguns retocs 4 months ago
11-examens.tex diverses millores menors (closes #27) 1 month ago
LICENSE.md Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 7 years ago
Makefile esborr el paquet qrcode de local. Ara la meva distribució de LaTeX la inclou com a paquet del sistema, pos les solucions després de cada capítol #8 4 months ago
README.md canvi de git.somenxavier.xyz a https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git com a tàctica d'abandonar la infraestructura de pagament 3 weeks ago
apunts.pdf Posats certs problemes de probabilitat condicionada d'en Javier Sánchez de COU (closes #4) 3 days ago
apunts.tex un problema més de sistemes d'equacions 3x3 4 days ago
tikz-comandes.tex quasi acabada la part abans de plans 5 years ago

README.md

Continguts

En aquest repositori trobareu el codi font dels Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys. L'objectiu d'aquests apunts és servir de guia per a aprovar la prova de Matemàtiques de l'Accés a la UIB per a majors de 25 anys.

Història

  • L'autoria de la versió inicial d'aquests apunts era d'en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.

  • L'any 2013-2014 vaig conèixer que existien aquests apunts, a través d'una alumna del CEPA Sud, i els vaig emprar a les classes d'accés a la UIB del CEPA Sud. A finals de 2014 l'autor original alliberà molt amablement els seus apunts amb llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC-BY 4.0) després d'una conversa telefònica.

  • Amb posterioritat a aquest fet, vaig crear aquest repositori i, paulatinament, he anat introduïnt el que crec que són millores.

  • El curs 2019-2020, vaig traslladar-me del CEPA Sud al CEPA Camp Rodó, on he seguit usant aquest material.

  • Segurament existeixen, almenys, dues versions paral·leles: la del CEPA Camp Rodó, que mantenc jo, i la del CEPA Llevant, que manté en Xisco Sebastià.

Autoria

L'autoria d'aquesta obra és compartida entre tots els col·laboradors d'aquest projecte: Xisco Sebastià, Xavier Bordoy i qualsevol persona que eventualment hi participi.

Qualsevol persona que contribueix al projecte està d'acord tàcitament amb la llicència emprada en l'obra.

Drets d'autor

Els continguts d'aquest repositori, Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys, estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0 (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Això vol dir, essencialment, que podeu copiar, modificar i redistribuir l'obra sempre que en citeu de manera adequada la font i si hi heu fet algun canvi.

Descàrrega

Només heu de descarregar aquest fitxer

Retroacció

Si feis servir aquest manual i trobeu que es pot millor alguna cosa (segur que es pot fer!), si us plau digueu-m'ho a través del correu electrònic somenxavier@posteo.net.