Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Xavier B. 705295997b
algunes correccions menors als exercicis proposats de la geometria plana
5 days ago
graphics Posades solucions que faltaven de geometria a l'espai #9. Llevat gràfics que no necessitava (arxius de GeoGebra) després de passar a TikZ 3 months ago
.gitignore .gitignore -> ignorar hg 6 years ago
01-portada.tex Posades solucions que faltaven de geometria a l'espai #9. Llevat gràfics que no necessitava (arxius de GeoGebra) després de passar a TikZ 3 months ago
02-drets-d-autor.tex Enllaç sobre les versions 1 month ago
03-prefaci.tex Llev les propietats dels determinants (fins i tot els exercicis associats) i re-redact el càlcul dels determinants d'ordre superior a 3. #20 3 months ago
04-algebra-lineal.tex canvi d'un enunciat (menor) d'un problema de sistemes #20 3 weeks ago
05-geometria.tex algunes correccions menors als exercicis proposats de la geometria plana 5 days ago
06-analisi.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 6 years ago
07-probabilitat.tex correcció d'errors 10 months ago
08-apendix.tex correcció d'un error a la solució de l'exercici de factorització de polinomis, afegit un apartat més 3 months ago
09-bibliografia.tex alguns retocs 1 month ago
11-examens.tex Posat l'examen del 2020 (closes #13), canvio README.md per posar l'enllaç de l'arxiu raw dels apunts i no l'enllaç al gitea i canvi d'ordre (primer tema probabilitat) 4 months ago
LICENSE.md Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 6 years ago
Makefile esborr el paquet qrcode de local. Ara la meva distribució de LaTeX la inclou com a paquet del sistema, pos les solucions després de cada capítol #8 1 month ago
README.md README: retocs 1 month ago
apunts.pdf algunes correccions menors als exercicis proposats de la geometria plana 5 days ago
apunts.tex esborr el paquet qrcode de local. Ara la meva distribució de LaTeX la inclou com a paquet del sistema, pos les solucions després de cada capítol #8 1 month ago
tikz-comandes.tex quasi acabada la part abans de plans 5 years ago

README.md

Continguts

En aquest repositori trobareu el codi font dels Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys. L'objectiu d'aquests apunts és servir de guia per a aprovar la prova de Matemàtiques de l'Accés a la UIB per a majors de 25 anys.

Història

  • L'autoria de la versió inicial d'aquests apunts era d'en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.

  • L'any 2013-2014 vaig conèixer que existien aquests apunts, a través d'una alumna del CEPA Sud, i els vaig emprar a les classes d'accés a la UIB del CEPA Sud. A finals de 2014 l'autor original alliberà molt amablement els seus apunts amb llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC-BY 4.0) després d'una conversa telefònica.

  • Amb posterioritat a aquest fet, vaig crear aquest repositori i, paulatinament, he anat introduïnt el que crec que són millores.

  • El curs 2019-2020, vaig traslladar-me del CEPA Sud al CEPA Camp Rodó, on he seguit usant aquest material.

  • Segurament existeixen, almenys, dues versions paral·leles: la del CEPA Camp Rodó, que mantenc jo, i la del CEPA Llevant, que manté en Xisco Sebastià.

Autoria

L'autoria d'aquesta obra és compartida entre tots els col·laboradors d'aquest projecte.

Qualsevol persona que contribueix al projecte està d'acord tàcitament amb la llicència emprada en l'obra.

Drets d'autor

Els continguts d'aquest repositori, Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys, estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0 (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Això vol dir, essencialment, que podeu copiar, modificar i redistribuir l'obra sempre que en citeu de manera adequada la font i si hi heu fet algun canvi.

Descàrrega

Només heu de descarregar aquest fitxer

Retroacció

Si feis servir aquest manual i trobeu que es pot millor alguna cosa (segur que es pot fer!), si us plau digueu-m'ho a través del correu electrònic somenxavier@posteo.net.