Macronutrient Triangle by Charles M. Greenspon Clone
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
CMGreenspon 374f7db185
Matlab animation script.
9 miesięcy temu
2D_MacroCompare.html Updated database, ternary plot, and 2D macro plot 9 miesięcy temu
2D_MacroCompare.py Update 2D_MacroCompare.py 9 miesięcy temu
License License Information (MIT) 9 miesięcy temu
Macro2DAnimation.m Matlab animation script. 9 miesięcy temu
MacroTriangleV2.html Updated database, ternary plot, and 2D macro plot 9 miesięcy temu
MacroTriangleV2.png Updated database, ternary plot, and 2D macro plot 9 miesięcy temu
MacroTriangleV2.py Updated database, ternary plot, and 2D macro plot 9 miesięcy temu
USDA-SR28-V1.xlsx Updated database, ternary plot, and 2D macro plot 9 miesięcy temu